REFAM s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

„Dobudovanie zberného dvora v obci Tomášikovo“

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 22700854 | Kód: 2/ME/2022

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Projektová dokumentácia č. 5 Príloha
2022\02\21
21.02.2022
 Projektová dokumentácia č. 4 Príloha
2022\02\21
21.02.2022
 Projektová dokumentácia č. 3 Príloha
2022\02\21
21.02.2022
 Projektová dokumentácia č. 2 Príloha
2022\02\21
21.02.2022
 Projektová dokumentácia č. 1 Príloha
2022\02\21
21.02.2022
 Výkaz výmer Príloha
2022\02\21
21.02.2022
 Výzva na predkladanie ponúk Súťažné podklady
2022\02\21
21.02.2022
22.05.2024 03:37:55