REFAM s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

"Ucelená oprava miestnych komunikácií"

Bežný postup pre podlimitné zákazky (superreverz) |  ID: 98010626 | Kód: 28/ME/2022

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Súčinnosť k podpísaniu zmluvy Ostatné dokumenty
2022\07\14
14.07.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 28/ME/2022 Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\07\14
14.07.2022
 Zápisnica z otvárania ponúk Ostatné dokumenty
2022\07\14
14.07.2022
 Vysvetlenie - 28/ME/2022 Vysvetlenie
2022\06\24
24.06.2022
 Vysvetlenie - 28/ME/2022 Vysvetlenie
2022\06\21
21.06.2022
 Projektová dokumentácia č. 15 Príloha
2022\06\02
02.06.2022
 Projektová dokumentácia č. 14 Príloha
2022\06\02
02.06.2022
 Projektová dokumentácia č. 13 Príloha
2022\06\02
02.06.2022
 Projektová dokumentácia č. 12 Príloha
2022\06\02
02.06.2022
 Projektová dokumentácia č. 11 Príloha
2022\06\02
02.06.2022
 Projektová dokumentácia č. 10 Príloha
2022\06\02
02.06.2022
 Projektová dokumentácia č. 9 Príloha
2022\06\02
02.06.2022
 Projektová dokumentácia č. 8 Príloha
2022\06\02
02.06.2022
 Projektová dokumentácia č. 7 Príloha
2022\06\02
02.06.2022
 Projektová dokumentácia č. 6 Príloha
2022\06\02
02.06.2022
 Projektová dokumentácia č. 5 Príloha
2022\06\02
02.06.2022
 Projektová dokumentácia č. 4 Príloha
2022\06\02
02.06.2022
 Projektová dokumentácia č. 3 Príloha
2022\06\02
02.06.2022
 Projektová dokumentácia č. 2 Príloha
2022\06\02
02.06.2022
 Projektová dokumentácia č. 1 Príloha
2022\06\02
02.06.2022
 Výkaz výmer Príloha
2022\06\02
02.06.2022
 Súťažné podklady - 28/ME/2022 Súťažné podklady
2022\06\02
02.06.2022
 Výzva na predloženie ponuky - 28/ME/2022 Výzva na predloženie ponuky
2022\06\02
02.06.2022
21.05.2024 21:05:57