REFAM s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

„Rekonštrukcia priestorov budúceho Enviro Centra v Dunajskej Strede“

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska |  ID: 63592543 | Kód: 72/ME/2021

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zrušenie verejného obstarávania Ostatné dokumenty
2022\01\17
17.01.2022
 Vysvetlenie - 72/ME/2021 Vysvetlenie
2021\12\07
07.12.2021
 Súťažné podklady - 72/ME/2021 Súťažné podklady
2021\12\06
06.12.2021
 Príloha - 72/ME/2021 Výkaz výmer Príloha
2021\12\06
06.12.2021
 Príloha - 72/ME/2021 PPPO Príloha
2021\12\06
06.12.2021
 Príloha - 72/ME/2021 VZT Príloha
2021\12\06
06.12.2021
 Príloha - 72/ME/2021 Technická správa Príloha
2021\12\06
06.12.2021
 Príloha - 72/ME/2021 schéma SLP Príloha
2021\12\06
06.12.2021
 Príloha - 72/ME/2021 rozvádzač č. 2 Príloha
2021\12\06
06.12.2021
 Príloha - 72/ME/2021 rozvádzač č. 2 Príloha
2021\12\06
06.12.2021
 Príloha - 72/ME/2021 Rozvádzač 1 Príloha
2021\12\06
06.12.2021
 Príloha - 72/ME/2021 Podorysy Príloha
2021\12\06
06.12.2021
 Príloha - 72/ME/2021 Realizačný projekt Príloha
2021\12\06
06.12.2021
 Príloha - 72/ME/2021 Výpis prvkov Príloha
2021\12\06
06.12.2021
 Príloha - 72/ME/2021 PD ATYPY Príloha
2021\12\06
06.12.2021
 Príloha - 72/ME/2021 PD STAVBA Príloha
2021\12\06
06.12.2021
 Výzva na predloženie ponuky - 72/ME/2021 Výzva na predloženie ponuky
2021\12\06
06.12.2021
22.05.2024 05:06:19