REFAM s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

Rekonštrukcia a modernizácia, prevádzka a údržba zariadení verejného osvetlenia vedľajších ulíc v meste Vráble

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz) |  ID: 21002380 | Kód: 3/ME/2022

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Súčinnosť k podpísaniu zmluvy Ostatné dokumenty
2022\04\03
03.04.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 3/ME/2022 Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\04\03
03.04.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 3/ME/2022 Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\04\03
03.04.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 3/ME/2022 prijal Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\04\03
03.04.2022
 Zápisnica z otvárania ponúk Ostatné dokumenty
2022\03\28
28.03.2022
 Vysvetlenie - 3/ME/2022 Vysvetlenie
2022\03\17
17.03.2022
 Vysvetlenie - 3/ME/2022 Vysvetlenie
2022\03\16
16.03.2022
 Oznámenie o vyhlásení obstarávania - 3/ME/2022 Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2022\02\28
28.02.2022
 Súťažné podklady - 3/ME/2022 Súťažné podklady
2022\02\26
26.02.2022
 Oznámenie o vyhlásení obstarávania - 3/ME/2022 Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2022\02\26
26.02.2022
22.05.2024 03:48:15