REFAM s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

„Kamerový systém v obci Dedina Mládeže - dobudovanie“

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 35145651 | Kód: 65/ME/2020

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Súčinnosť k podpísaniu zmluvy Ostatné dokumenty
2020\10\25
25.10.2020
 Oznámenie o výsledku - neuspel - 65/ME/2020 Oznámenie o výsledku - neuspel
2020\10\24
24.10.2020
 Oznámenie o výsledku - neuspel - 65/ME/2020 Oznámenie o výsledku - neuspel
2020\10\24
24.10.2020
 Oznámenie o výsledku - neuspel - 65/ME/2020 Oznámenie o výsledku - neuspel
2020\10\24
24.10.2020
 Oznámenie o výsledku - uspel - 65/ME/2020 Oznámenie o výsledku - uspel
2020\10\24
24.10.2020
 Návrh na plnenie kritérií Príloha
2020\10\06
06.10.2020
 Výzva na predloženie ponuky Súťažné podklady
2020\10\06
06.10.2020
22.05.2024 04:43:52