REFAM s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

„Obstaranie zariadení pre remeselnú výrobu - marketing“

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 40170467 | Kód: 62/ME/2020

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zrušenie verejného obstarávania Ostatné dokumenty
2020\11\09
09.11.2020
 Žiadosť o vysvetlenie - 62/ME/2020 Žiadosť o vysvetlenie
2020\10\17
17.10.2020
 Výzva na predkladanie ponúk Súťažné podklady
2020\09\26
26.09.2020
22.05.2024 03:27:37