REFAM s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

„Modernizácia učební základnej školy Veľký Meder“ - Dodávka nábytku

Prieskum trhu |  ID: 53606034 | Kód: 73/ME/2020

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Príloha 5.3 Návrh na plnenie kritérií Príloha
2020\11\23
23.11.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 73/ME/2020 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\11\22
22.11.2020
21.05.2024 22:24:07