REFAM s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

Dodávka technológie na zabezpečenie triedeného zberu odpadov – Obec Staškov

Bežný postup pre podlimitné zákazky (superreverz) |  ID: 56630279 | Kód: 19/ME/2022

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Žiadosť o vysvetlenie - 21850-WYT Žiadosť o vysvetlenie
2022\07\19
19.07.2022
 Súčinnosť k podpísaniu zmluvy Ostatné dokumenty
2022\06\11
11.06.2022
 Súčinnosť k podpísaniu zmluvy Ostatné dokumenty
2022\06\11
11.06.2022
 Súčinnosť k podpísaniu zmluvy Ostatné dokumenty
2022\06\11
11.06.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - neuspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\06\11
11.06.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - neuspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\06\11
11.06.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - neuspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\06\11
11.06.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - neuspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\06\11
11.06.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - neuspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\06\11
11.06.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - neuspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\06\11
11.06.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - uspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\06\11
11.06.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - prijal Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\06\11
11.06.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - uspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\06\11
11.06.2022
 Žiadosť o vysvetlenie - 21850-WYT Žiadosť o vysvetlenie
2022\06\07
07.06.2022
 Vylúčenie ponuky - 21850-WYT Vylúčenie ponuky
2022\06\05
05.06.2022
 Doplnenie a vysvetlenie ponuky Ostatné dokumenty
2022\06\05
05.06.2022
 Doplnenie a vysvetlenie ponuky Ostatné dokumenty
2022\06\05
05.06.2022
 Zápisnica z otvárania ponúk Ostatné dokumenty
2022\06\04
04.06.2022
 Vysvetlenie - 21850-WYT Vysvetlenie
2022\05\18
18.05.2022
 Vysvetlenie - 19/ME/2022 Vysvetlenie
2022\05\16
16.05.2022
 Súťažné podklady - 19/ME/2022 Súťažné podklady
2022\04\25
25.04.2022
 Výzva na predloženie ponuky - 19/ME/2022 Výzva na predloženie ponuky
2022\04\25
25.04.2022
22.05.2024 05:05:44