REFAM s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

„Chlieb a pečivo“

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 46111800 | Kód: 81/ME/2022

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Žiadosť o súčinnosť k podpísaniu zmluvy Ostatné dokumenty
2022\01\30
30.01.2022
 Oznámenie o výsledku - neuspel - 81/ME/2022 Oznámenie o výsledku - neuspel
2022\01\30
30.01.2022
 Oznámenie o výsledku - uspel - 81/ME/2022 Oznámenie o výsledku - uspel
2022\01\30
30.01.2022
 Príloha - 81/ME/2022 Príloha
2022\01\18
18.01.2022
 Súťažné podklady - 81/ME/2022 Súťažné podklady
2022\01\18
18.01.2022
22.05.2024 03:18:40