REFAM s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

„Základné potraviny pre "JESEŇ ŽIVOTA", Zariadenie sociálnych služieb Levice

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz) |  ID: 59258162 | Kód: 62/ME/2022

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Súčinnosť k podpísaniu zmluvy Ostatné dokumenty
2022\12\19
19.12.2022
 Súčinnosť k podpísaniu zmluvy mrazené Ostatné dokumenty
2022\12\19
19.12.2022
 Súčinnosť k podpísaniu zmluvy Ostatné dokumenty
2022\12\19
19.12.2022
 Súčinnosť k podpísaniu zmluvy mlieko Ostatné dokumenty
2022\12\19
19.12.2022
 Súčinnosť k podpísaniu zmluvy chlieb Ostatné dokumenty
2022\12\19
19.12.2022
 Súčinnosť k podpísaniu zmluvy mäso Ostatné dokumenty
2022\12\19
19.12.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 62/ME/2022 prijal hrubý Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\12\19
19.12.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 62/ME/2022 mrazené neprijal1 Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\12\19
19.12.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 62/ME/2022 neprijal mrazené Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\12\19
19.12.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 62/ME/2022 prijal mrazené Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\12\19
19.12.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 62/ME/2022 neprijal ovocie Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\12\19
19.12.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 62/ME/2022 prijal ovocie Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\12\19
19.12.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 62/ME/2022 prijal mlieko Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\12\19
19.12.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 62/ME/2022 neprijal chlieb Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\12\19
19.12.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 62/ME/2022 prijal chlieb Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\12\19
19.12.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 62/ME/2022 neprijal mňso Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\12\19
19.12.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 62/ME/2022 neprijal múso Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\12\19
19.12.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 62/ME/2022 prijal mäso Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\12\19
19.12.2022
 Zápisnica z otvárania ponúk Ostatné dokumenty
2022\12\04
04.12.2022
 Príloha - 62/ME/2022 č. 6 Príloha
2022\11\03
03.11.2022
 Príloha - 62/ME/2022 č. 5 Príloha
2022\11\03
03.11.2022
 Príloha - 62/ME/2022 č. 4 Príloha
2022\11\03
03.11.2022
 Príloha - 62/ME/2022 č. 3 Príloha
2022\11\03
03.11.2022
 Príloha - 62/ME/2022 č. 2 Príloha
2022\11\03
03.11.2022
 Príloha - 62/ME/2022 č. 1 Príloha
2022\11\03
03.11.2022
 Súťažné podklady - 62/ME/2022 Súťažné podklady
2022\11\03
03.11.2022
22.05.2024 04:46:35