REFAM s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

"Obstaranie nových učební ZŠ Veľké Úľany"- Dodávka nábytku

Prieskum trhu pre určenie PHZ |  ID: 85758034 | Kód: 54/ME/2020

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Níbrh na plnenie kritérií 5.3 Nábytok Príloha
2020\08\29
29.08.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 54/ME/2020 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\08\29
29.08.2020
21.05.2024 21:16:15