"Obstaranie nových učební ZŠ Veľké Úľany"- Dodávka nábytku

Prieskum trhu pre určenie PHZ | 54/ME/2020 | Obec Veľké Úľany, Hlavná 578/9, 92522, Veľké Úľany
Vyhodnocovanie ponúk

"Obstaranie nových učební ZŠ Veľké Úľany"- Dodávka nábytku

Prieskum trhu pre určenie PHZ |  ID: 85758034 | Kód: 54/ME/2020

 Registrácia nového dodávateľa
 

24.06.2024 06:32:44