REFAM s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

„Nákup motorových vozidiel“

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz) |  ID: 38098377 | Kód: 10/ME/2022

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Súčinnosť k podpísaniu zmluvy Ostatné dokumenty
2022\04\30
30.04.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - neprial Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\04\30
30.04.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - neprijal Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\04\30
30.04.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - prijal Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\04\30
30.04.2022
 Zápisnica z otvárania ponúk Ostatné dokumenty
2022\04\24
24.04.2022
 Vysvetlenie - 10/ME/2022 Vysvetlenie
2022\04\17
17.04.2022
 Súťažné podklady - 10/ME/2022 Súťažné podklady
2022\03\23
23.03.2022
22.05.2024 04:16:01