REFAM s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

Prenájom, servis a údržba multifunkčných zariadení.

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 33155026 | Kód: 24/Dunajská Streda/2021 11644/2021/DS

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Príloha - 24/Dunajská Streda/2021 11644/2021/DS č.5 Príloha
2021\09\02
02.09.2021
 Príloha - 24/Dunajská Streda/2021 11644/2021/DS č.4 Príloha
2021\09\02
02.09.2021
 Príloha - 24/Dunajská Streda/2021 11644/2021/DS č. 3 Príloha
2021\09\02
02.09.2021
 Príloha - 24/Dunajská Streda/2021 11644/2021/DS č. 2 Príloha
2021\09\02
02.09.2021
 Príloha - 24/Dunajská Streda/2021 11644/2021/DS č. 1 Príloha
2021\09\02
02.09.2021
 Výzva 24/Dunajská Streda/2021 11644/2021/DS Súťažné podklady
2021\09\02
02.09.2021
21.05.2024 22:23:27