REFAM s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

„Komplexná technická vybavenosť pre časť obytnej zóny JUH Kolárovo“

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska |  ID: 97075804 | Kód: 52/ME/2021

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zrušenie verejného obstarávania Ostatné dokumenty
2021\10\01
01.10.2021
 Vysvetlenie - 52/ME/2021 Vysvetlenie
2021\09\14
14.09.2021
 Zadanie Príloha
2021\08\27
27.08.2021
 Príloha - 52/ME/2021 č. 3 Príloha
2021\08\27
27.08.2021
 Príloha - 52/ME/2021 č, 2 Príloha
2021\08\27
27.08.2021
 Príloha - 52/ME/2021 Príloha
2021\08\27
27.08.2021
 Súťažné podklady - 52/ME/2021 Súťažné podklady
2021\08\27
27.08.2021
22.05.2024 03:20:54