REFAM s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

„Zmluvný výskum pre vytvorenie metodiky a testovanie riešenia hydrostimulačnej modifikácie osiva s možnosťou ukotvenia podporných látok“

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz) |  ID: 40419642 | Kód: 56/ME/2018

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zrušenie verejného obstarávania Ostatné dokumenty
2021\06\21
21.06.2021
 Oznámenie o vyhlásení obstarávania - 17411 - MSS Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2018\12\05
05.12.2018
21.05.2024 22:22:42