REFAM s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

„Základné potraviny pre Mesto Kolárovo "

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka) |  ID: 37918365 | Kód: 43/ME/2021

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Súčinnosť k podpísaniu zmluvy Ostatné dokumenty
2021\09\28
28.09.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 36184-MST neprijal Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\09\28
28.09.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 36184-MST prijal Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\09\28
28.09.2021
 Súčinnosť k podpísaniu zmluvy Ostatné dokumenty
2021\09\24
24.09.2021
 Súčinnosť k podpísaniu zmluvy Ostatné dokumenty
2021\09\24
24.09.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 36184-MSTneuspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\09\24
24.09.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 36184-MST Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\09\24
24.09.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 36184-MST neprijal Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\09\24
24.09.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 36184-MST prijal 1 Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\09\24
24.09.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 36184-MST neuspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\09\24
24.09.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 36184-MST prijal 6 Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\09\24
24.09.2021
 Žiadosť o vysvetlenie - 36184-MST Žiadosť o vysvetlenie
2021\09\14
14.09.2021
 Žiadosť o vysvetlenie - 36184-MST Žiadosť o vysvetlenie
2021\09\14
14.09.2021
 Súčinnosť k podpísaniu zmluvy Ostatné dokumenty
2021\09\14
14.09.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 36184-MST neprijal Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\09\14
14.09.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 36184-MST neprijal Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\09\14
14.09.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 36184-MST neprijal Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\09\14
14.09.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 36184-MST prijal Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\09\14
14.09.2021
 Žiadosť o vysvetlenie - 36184-MST Žiadosť o vysvetlenie
2021\09\14
14.09.2021
 Súčinnosť k podpísaniu zmluvy č. 9 Ostatné dokumenty
2021\09\09
09.09.2021
 Súčinnosť k podpísaniu zmluvy č. 8 Ostatné dokumenty
2021\09\09
09.09.2021
 Súčinnosť k podpísaniu zmluvy č. 5 Ostatné dokumenty
2021\09\09
09.09.2021
 Súčinnosť k podpísaniu zmluvy č. 4 Ostatné dokumenty
2021\09\09
09.09.2021
 Žiadosť o poskytnutie súčinnosti č. 3 Ostatné dokumenty
2021\09\09
09.09.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 36184-MST neuspel 3 Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\09\06
06.09.2021
 Oznámenie o vyhlásení obstarávania - 36184-MST prijal č.3 Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2021\09\06
06.09.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 36184-MST č.4 Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\09\06
06.09.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 36184-MST č.5 Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\09\05
05.09.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 36184-MSTneprijal 8 Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\09\05
05.09.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 36184-MST č.8 Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\09\05
05.09.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 36184-MSTneprijal č. 9 Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\09\05
05.09.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 36184-MST prijal č. 9 Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\09\05
05.09.2021
 Zápisnica z otvárania ponúk Ostatné dokumenty
2021\08\29
29.08.2021
 Vysvetlenie - 36184-MST Vysvetlenie
2021\08\23
23.08.2021
 Oznámenie o vyhlásení obstarávania - 43/ME/2021 Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2021\07\27
27.07.2021
 Oznámenie o vyhlásení obstarávania - 43/ME/2021 Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2021\07\26
26.07.2021
 Návrh na plnenie kritérií ovocie a zelenina Príloha
2021\07\26
26.07.2021
 Návrh na plnenie kritérií mäso a mäsové výrobky Príloha
2021\07\26
26.07.2021
 Príloha - Mrazené potraviny Príloha
2021\07\26
26.07.2021
 Príloha - Tuky a oleje Príloha
2021\07\26
26.07.2021
 Príloha - Rôzne potraviny Príloha
2021\07\26
26.07.2021
 Príloha - Pekárenské Príloha
2021\07\26
26.07.2021
 Príloha - nealkoholické Príloha
2021\07\26
26.07.2021
 Príloha - Mlynské výrobky Príloha
2021\07\26
26.07.2021
 Príloha - Mlieko a mliečne výrobky Príloha
2021\07\26
26.07.2021
 Súťažné podklady - 43/ME/2021 Súťažné podklady
2021\07\26
26.07.2021
22.05.2024 04:51:43