REFAM s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

„Zabezpečenie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov Mesta Dunajská Streda“

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz) |  ID: 32022566 | Kód: 65/ME/2021

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Súčinnosť k podpísaniu zmluvy Ostatné dokumenty
2021\12\29
29.12.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 65/ME/2021 Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\12\26
26.12.2021
 Zápisnica z otvárania ponúk Ostatné dokumenty
2021\12\26
26.12.2021
 Súťažné podklady - 65/ME/2021 Súťažné podklady
2021\11\16
16.11.2021
 Oznámenie o vyhlásení obstarávania - 65/ME/2021 Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2021\11\16
16.11.2021
22.05.2024 05:00:35