„Zabezpečenie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov Mesta Dunajská Streda“

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz) | 65/ME/2021 | Mesto Dunajská Streda, Hlavná 50/16, 92901, Dunajská Streda
Vyhodnocovanie ponúk

„Zabezpečenie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov Mesta Dunajská Streda“

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz) |  ID: 32022566 | Kód: 65/ME/2021

 Registrácia nového dodávateľa
 

21.06.2024 16:33:16