REFAM s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

„Solárne lampy pre miestnu komunikáciu - TOMÁŠIKOVO“

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 57729295 | Kód: 60/ME/2022

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zrušenie verejného obstarávania Ostatné dokumenty
2022\11\11
11.11.2022
 Projektová dokumentácia Príloha
2022\10\12
12.10.2022
 Výkaz výmer Príloha
2022\10\12
12.10.2022
 Súťažné podklady - 60/ME/2022 Súťažné podklady
2022\10\12
12.10.2022
22.05.2024 03:44:00