REFAM s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

TELOCVIČŇA – NOVOSTAVBA

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska |  ID: 41885080 | Kód: 6/ME/2020

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Súčinnosť k podpísaniu zmluvy Ostatné dokumenty
2021\01\14
14.01.2021
 Oznámenie o výsledku - neuspel - 6/ME/2020 Oznámenie o výsledku - neuspel
2021\01\13
13.01.2021
 Oznámenie o výsledku - neuspel - 6/ME/2020 Oznámenie o výsledku - neuspel
2021\01\13
13.01.2021
 Oznámenie o výsledku - neuspel - 6/ME/2020 Oznámenie o výsledku - neuspel
2021\01\13
13.01.2021
 Oznámenie o výsledku - neuspel - 6/ME/2020 Oznámenie o výsledku - neuspel
2021\01\13
13.01.2021
 Oznámenie o výsledku - neuspel - 6/ME/2020 Oznámenie o výsledku - neuspel
2021\01\13
13.01.2021
 Oznámenie o výsledku - neuspel - 6/ME/2020 Oznámenie o výsledku - neuspel
2021\01\13
13.01.2021
 Oznámenie o výsledku - neuspel - 6/ME/2020 Oznámenie o výsledku - neuspel
2021\01\13
13.01.2021
 Oznámenie o výsledku - neuspel - 6/ME/2020 Oznámenie o výsledku - neuspel
2021\01\13
13.01.2021
 Oznámenie o výsledku - neuspel - 6/ME/2020 Oznámenie o výsledku - neuspel
2021\01\13
13.01.2021
 Oznámenie o výsledku - neuspel - 6/ME/2020 Oznámenie o výsledku - neuspel
2021\01\13
13.01.2021
 Oznámenie o výsledku - neuspel - 6/ME/2020 Oznámenie o výsledku - neuspel
2021\01\13
13.01.2021
 Oznámenie o výsledku - neuspel - 6/ME/2020 Oznámenie o výsledku - neuspel
2021\01\13
13.01.2021
 Oznámenie o výsledku - neuspel - 6/ME/2020 Oznámenie o výsledku - neuspel
2021\01\13
13.01.2021
 Oznámenie o výsledku - uspel - 6/ME/2020 Oznámenie o výsledku - uspel
2021\01\13
13.01.2021
 Doplnenie dokladov a dokumentov k splneniu podmienok účasti Ostatné dokumenty
2021\01\07
07.01.2021
 Stanovisko verejného obstarávateľa k mimoriadne nízkej ponuke Ostatné dokumenty
2021\01\07
07.01.2021
 Vylúčenie ponuky - 6/ME/2020 por.č. 2 Vylúčenie ponuky
2021\01\04
04.01.2021
 Žiadosť o vysvetlenie - 6/ME/2020 Žiadosť o vysvetlenie
2020\12\21
21.12.2020
 Vylúčenie ponuky - 6/ME/2020 Vylúčenie ponuky
2020\12\15
15.12.2020
 Žiadosť o vysvetlenie - 6/ME/2020 Žiadosť o vysvetlenie
2020\11\25
25.11.2020
 Žiadosť o vysvetlenie - 6/ME/2020 Žiadosť o vysvetlenie
2020\11\25
25.11.2020
 Žiadosť o vysvetlenie - 6/ME/2020 Žiadosť o vysvetlenie
2020\11\24
24.11.2020
 Žiadosť o vysvetlenie - 6/ME/2020 Žiadosť o vysvetlenie
2020\11\24
24.11.2020
 Žiadosť o vysvetlenie - 6/ME/2020 Žiadosť o vysvetlenie
2020\11\24
24.11.2020
 Žiadosť o vysvetlenie - 6/ME/2020 Žiadosť o vysvetlenie
2020\11\24
24.11.2020
 Zápisnica z otvárania ponúk Ostatné dokumenty
2020\11\23
23.11.2020
 Vysvetlenie - 6/ME/2020 z 18,11,2020 Vysvetlenie
2020\11\19
19.11.2020
 Technická dokumentácia Príloha
2020\11\19
19.11.2020
 Vysvetlenie - 6/ME/2020 Vysvetlenie
2020\11\19
19.11.2020
 Vysvetlenie - 6/ME/2020 Vysvetlenie
2020\11\17
17.11.2020
 Doplnenie a vysvetlenie výkaz výmer Vysvetlenie
2020\11\16
16.11.2020
 Vysvetlenie - 6/ME/2020 č. 7 Vysvetlenie
2020\11\10
10.11.2020
 Predĺženie lehoty na predkladanie ponúk Vysvetlenie
2020\11\10
10.11.2020
 Predĺženie lehoty na predkladanie ponúk Vysvetlenie
2020\10\28
28.10.2020
 Vysvetlenie - 6/ME/2020 Vysvetlenie
2020\10\16
16.10.2020
 Vysvetlenie - 6/ME/2020 Vysvetlenie
2020\10\16
16.10.2020
 Príloha - 5 Príloha
2020\10\15
15.10.2020
 Príloha - 6/ME/2020 Príloha
2020\10\15
15.10.2020
 Príloha - 6/ME/2020 Príloha
2020\10\15
15.10.2020
 Vysvetlenie - 5 Vysvetlenie
2020\10\15
15.10.2020
 Vysvetlenie - č. 4 Vysvetlenie
2020\10\15
15.10.2020
 Príloha k vysvetleniu Príloha
2020\10\15
15.10.2020
 Vysvetlenie - 6/ME/2020 Vysvetlenie
2020\10\15
15.10.2020
 Vysvetlenie - č. 3 Vysvetlenie
2020\10\13
13.10.2020
 Príloha - 6/ME/2020 Príloha
2020\10\12
12.10.2020
 Vysvetlenie - 6/ME/2020 Vysvetlenie
2020\10\12
12.10.2020
 Projektová dokumentácia Príloha
2020\10\06
06.10.2020
 Výkaz výmer č. 5 Príloha
2020\10\06
06.10.2020
 Výkaz výmer č. 4 Príloha
2020\10\06
06.10.2020
 Výkaz výmer č. 3 Príloha
2020\10\06
06.10.2020
 Výkaz výmer č. 2 Príloha
2020\10\06
06.10.2020
 Výkaz výmer č. 1 Príloha
2020\10\06
06.10.2020
21.05.2024 22:49:31