REFAM s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov Mesta Lučenec

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz) |  ID: 65039514 | Kód: 55/ME/2022

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápisnica z otvárania ponúk Ostatné dokumenty
2022\10\18
18.10.2022
 Súčinnosť k podpísaniu zmluvy Ostatné dokumenty
2022\10\18
18.10.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 55/ME/2022 prijal Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\10\18
18.10.2022
 Zmluva upavená podľa požiadavky uchádzača Vysvetlenie
2022\10\09
09.10.2022
 Oznámenie o vyhlásení obstarávania - 55/ME/2022 Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2022\09\15
15.09.2022
 Súťažné podklady - 55/ME/2022 Súťažné podklady
2022\09\15
15.09.2022
21.05.2024 21:55:09