Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov Mesta Lučenec

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz) | 55/ME/2022 | Mesto Lučenec, Ulica novohradská 316/1, 98401, Lučenec
Vyhodnocovanie ponúk

Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov Mesta Lučenec

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz) |  ID: 65039514 | Kód: 55/ME/2022

 Registrácia nového dodávateľa
 

23.06.2024 14:24:52