REFAM s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

„Rekonštrukcia historického parku v Tomášikove - Chodníky“

Zákazka s nízkou hodnotou - Vestník |  ID: 41487947 | Kód: 39/ME/2022

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zrušenie verejného obstarávania Vysvetlenie
2022\08\16
16.08.2022
 Zrušenie verejného obstarávania Ostatné dokumenty
2022\08\09
09.08.2022
 Vysvetlenie - 39/ME/2022 Vysvetlenie
2022\08\02
02.08.2022
 Dokumentácia Príloha
2022\07\26
26.07.2022
 Dokumentácia Príloha
2022\07\26
26.07.2022
 Výkaz výmer Príloha
2022\07\26
26.07.2022
 Výzva na predkladanie ponúk Súťažné podklady
2022\07\26
26.07.2022
22.05.2024 03:22:15