REFAM s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

„Príjazdová cesta ku kultúrnej pamiatke mlyn“

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska |  ID: 48226025 | Kód: 47/ME/2021

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o zrušení verejného obstarávania Ostatné dokumenty
2021\09\09
09.09.2021
 Vysvetlenie - 40632-WYP č. 3 Vysvetlenie
2021\08\31
31.08.2021
 Vysvetlenie - 40632-WYP č. 2 Vysvetlenie
2021\08\30
30.08.2021
 Aktuálne doplnenia v zmluve Vysvetlenie
2021\08\29
29.08.2021
 Vysvetlenie - 40632-WYP Vysvetlenie
2021\08\29
29.08.2021
 Výzva na predloženie ponuky - 47/ME/2021 Výzva na predloženie ponuky
2021\08\10
10.08.2021
 Zadanie Príloha
2021\08\10
10.08.2021
 Súťažné podklady - 47/ME/2021 Súťažné podklady
2021\08\10
10.08.2021
 Súťažné podklady - 47/ME/2021 Súťažné podklady
2021\08\10
10.08.2021
21.05.2024 22:11:39