REFAM s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

NADSTAVBA ZŠ A MŠ S VYUČ. JAZYKOM MAĎARSKÝM HURBANOVO

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka) |  ID: 83136938 | Kód: 7/ME/2022

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápisnica z otvárania ponúk Ostatné dokumenty
2022\03\29
29.03.2022
 Príloha - 7/ME/2022 Príloha
2022\03\23
23.03.2022
 Vysvetlenie - 7/ME/2022 Vysvetlenie
2022\03\23
23.03.2022
 Zadanie Príloha
2022\03\03
03.03.2022
 Príloha - 7/ME/2022 č, 11 Príloha
2022\03\03
03.03.2022
 Príloha - 7/ME/2022 č,10 Príloha
2022\03\03
03.03.2022
 Príloha - 7/ME/2022 č.9 Príloha
2022\03\03
03.03.2022
 Príloha - 7/ME/2022 č. 8 Príloha
2022\03\03
03.03.2022
 Príloha - 7/ME/2022 č,7 Príloha
2022\03\03
03.03.2022
 Príloha - 7/ME/2022 č, 5 Príloha
2022\03\03
03.03.2022
 Príloha - 7/ME/2022 č. 5 Príloha
2022\03\03
03.03.2022
 Príloha - 7/ME/2022 č.4 Príloha
2022\03\03
03.03.2022
 Príloha - 7/ME/2022 č.3 Príloha
2022\03\03
03.03.2022
 Príloha - 7/ME/2022 č,2 Príloha
2022\03\03
03.03.2022
 Príloha - 7/ME/2022 č.1 Príloha
2022\03\03
03.03.2022
 Súťažné podklady - 7/ME/2022 Súťažné podklady
2022\03\03
03.03.2022
 Výzva na predloženie ponuky - 7/ME/2022 Výzva na predloženie ponuky
2022\03\03
03.03.2022
22.05.2024 04:53:50