REFAM s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

„Ovocie a zelenina“

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 77697008 | Kód: 76/ME/2021

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o výsledku - neuspel - 76/ME/2021 Oznámenie o výsledku - neuspel
2022\01\04
04.01.2022
 Oznámenie o výsledku - uspel - 76/ME/2021 Oznámenie o výsledku - uspel
2022\01\04
04.01.2022
 Žiadosť o vysvetlenie - 76/ME/2021 Žiadosť o vysvetlenie
2021\12\23
23.12.2021
 Príloha - 76/ME/2021 Príloha
2021\12\13
13.12.2021
 Príloha - 76/ME/2021 Príloha
2021\12\12
12.12.2021
 Výzva na predkladanie ponúk Súťažné podklady
2021\12\12
12.12.2021
22.05.2024 04:28:37