REFAM s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

Nákup, dodávka elektrickej energie, zabezpečenie jej distribúcie a prevzatie zodpovednosti za odchýlku v plnom rozsahu.

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz) |  ID: 29643190 | Kód: 67/ME/2021

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Súčinnosť k podpísaniu zmluvy Ostatné dokumenty
2022\01\18
18.01.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 67/ME/2021prijal Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\01\18
18.01.2022
 Ostatné dokumenty - 67/ME/2021 Ostatné dokumenty
2022\01\12
12.01.2022
 Pozvánka na rokovanie o cene Ostatné dokumenty
2021\12\30
30.12.2021
 Vysvetlenie - 67/ME/2021 Vysvetlenie
2021\12\15
15.12.2021
 Vysvetlenie - 67/ME/2021 č. 2 Vysvetlenie
2021\12\15
15.12.2021
 Príloha - 67/ME/2021 Príloha
2021\12\08
08.12.2021
 Vysvetlenie - 67/ME/2021 Vysvetlenie
2021\12\08
08.12.2021
 Odberné miesta Príloha
2021\11\24
24.11.2021
 Súťažné podklady - 67/ME/2021 Súťažné podklady
2021\11\24
24.11.2021
 Oznámenie o vyhlásení obstarávania - 67/ME/2021 Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2021\11\24
24.11.2021
22.05.2024 04:03:25