REFAM s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov Mesta Rimavská Sobota

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz) |  ID: 33733341 | Kód: 50/ME/2023

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na uzavretie zmluvy - 50/ME/2023 Výzva na uzavretie zmluvy
2023\12\28
28.12.2023
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 50/ME/2023 prijal Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2023\12\28
28.12.2023
 Doplnenie - Zmluva o poskytnutí služieb Vysvetlenie
2023\12\18
18.12.2023
 Príloha - 50/ME/2023 č. 2 Príloha
2023\12\04
04.12.2023
 Príloha - 50/ME/2023 č. 7 Príloha
2023\12\04
04.12.2023
 Príloha - 50/ME/2023 č. 6 Príloha
2023\12\04
04.12.2023
 Príloha - 50/ME/2023 č. 3 a 4 Príloha
2023\12\04
04.12.2023
 Príloha - 50/ME/2023 č. 1 Príloha
2023\12\04
04.12.2023
 Oznámenie o vyhlásení obstarávania - 50/ME/2023 Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2023\11\28
28.11.2023
 Súťažné podklady - 50/ME/2023 Súťažné podklady
2023\11\28
28.11.2023
21.05.2024 21:35:35