Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov Mesta Rimavská Sobota

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz) | 50/ME/2023 | Mesto Rimavská Sobota, Svätoplukova 389/9, 97901, Rimavská Sobota
Uzavretie zmluvy

Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov Mesta Rimavská Sobota

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz) |  ID: 33733341 | Kód: 50/ME/2023

 Registrácia nového dodávateľa
 

23.06.2024 18:56:43