REFAM s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

Vytvorenie 360° VR audio záznamu a podmienok pre vytvorenie 360° VR záznamu vokálno-inštrumentálnych zoskupení vychádzajúcich najmä z folklóru Slovenska pre projekt: „Vytvorenie podmienok pre tvorbu interaktívnych multimediálnych inštaláci...

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 16327226 | Kód: NFP302030G119

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zmluva audio, video- NFP302030G119 Ostatné dokumenty
2020\07\09
09.07.2020
22.05.2024 04:59:34