REFAM s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

„Modernizácia učební základnej školy Veľký Meder“ - Dodávka výpočtovej techniky a softvéru (NOVÁ)

Prieskum trhu |  ID: 87035798 | Kód: 74/ME/2020/2

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Príloha - 74/ME/2020/2 Príloha
2020\12\15
15.12.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 74/ME/2020/2 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\12\15
15.12.2020
21.05.2024 21:29:13