„Modernizácia učební základnej školy Veľký Meder“ - Dodávka výpočtovej techniky a softvéru (NOVÁ)

Prieskum trhu | 74/ME/2020/2 | Mesto Veľký Meder, Komárňanská 9/207, 93201, Veľký Meder
Vyhodnocovanie ponúk

„Modernizácia učební základnej školy Veľký Meder“ - Dodávka výpočtovej techniky a softvéru (NOVÁ)

Prieskum trhu |  ID: 87035798 | Kód: 74/ME/2020/2

 Registrácia nového dodávateľa
 

24.06.2024 05:33:13