REFAM s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

„Postavenie altánku na nádvorií ZUŠ-MA Kolárovo“

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 20794862 | Kód: 16/ME/2021

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Súčinnosť k podpísaniu zmluvy Ostatné dokumenty
2021\06\10
10.06.2021
 Oznámenie o výsledku - neuspel - 16/ME/2021 Oznámenie o výsledku - neuspel
2021\06\10
10.06.2021
 Oznámenie o výsledku - neuspel - 16/ME/2021 Oznámenie o výsledku - neuspel
2021\06\10
10.06.2021
 Oznámenie o výsledku - uspel - 16/ME/2021 Oznámenie o výsledku - uspel
2021\06\10
10.06.2021
 Súťažné podklady - 16/ME/2021 Súťažné podklady
2021\05\23
23.05.2021
21.05.2024 22:55:49