„Postavenie altánku na nádvorií ZUŠ-MA Kolárovo“

Zákazka s nízkou hodnotou | 16/ME/2021 | Základná umelecká škola, Kostolné nám. č. 10, 946 03 Kolárovo, Kostolné nám. 10, 94603, Kolárovo
Vyhodnocovanie ponúk

„Postavenie altánku na nádvorií ZUŠ-MA Kolárovo“

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 20794862 | Kód: 16/ME/2021

 Registrácia nového dodávateľa
 

21.06.2024 15:57:43