REFAM s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

„Zriadenie expozície Enviro Centrum Dunajská Streda vrátane vnútorného vybavenia, technológií a scenárov “

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz) |  ID: 33131690 | Kód: 74/ME/2021

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zrušenie verejného obstarávania Ostatné dokumenty
2022\02\22
22.02.2022
 Zápisnica z otvárania ponúk Ostatné dokumenty
2022\02\08
08.02.2022
 Vysvetlenie - 74/ME/2021 Vysvetlenie
2022\01\18
18.01.2022
 Vysvetlenie - 74/ME/2021 Vysvetlenie
2022\01\18
18.01.2022
 Príloha - 74/ME/2021 Príloha
2021\12\25
25.12.2021
 Súťažné podklady - 74/ME/2021 Súťažné podklady
2021\12\25
25.12.2021
 Oznámenie o vyhlásení obstarávania - 74/ME/2021 Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2021\12\25
25.12.2021
 Oznámenie o vyhlásení obstarávania - 74/ME/2021 Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2021\12\14
14.12.2021
21.05.2024 22:08:14