„Zriadenie expozície Enviro Centrum Dunajská Streda vrátane vnútorného vybavenia, technológií a scenárov “

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz) | 74/ME/2021 | Mesto Dunajská Streda, Hlavná 50/16, 92901, Dunajská Streda
Vyhodnocovanie ponúk

„Zriadenie expozície Enviro Centrum Dunajská Streda vrátane vnútorného vybavenia, technológií a scenárov “

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz) |  ID: 33131690 | Kód: 74/ME/2021

 Registrácia nového dodávateľa
 

23.06.2024 13:52:07