REFAM s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

„Odvoz a spracovanie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu a použitého jedlého oleja “

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz) |  ID: 62491585 | Kód: 14/ME/2023

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na uzavretie zmluvy - 14/ME/2023 Výzva na uzavretie zmluvy
2023\06\15
15.06.2023
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 14/ME/2023 neuspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2023\06\12
12.06.2023
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 14/ME/2023 uspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2023\06\12
12.06.2023
 Zápisnica z otvárania ponúk Ostatné dokumenty
2023\06\12
12.06.2023
 Žiadosť o vysvetlenie - 14/ME/2023 Žiadosť o vysvetlenie
2023\06\11
11.06.2023
 Žiadosť o vysvetlenie - 14/ME/2023 Žiadosť o vysvetlenie
2023\06\11
11.06.2023
 Vysvetlenie - 14/ME/2023 Vysvetlenie
2023\05\24
24.05.2023
 Vysvetlenie - 14/ME/2023 č. 3 Vysvetlenie
2023\05\19
19.05.2023
 Vysvetlenie - 14/ME/2023 č. 2 Vysvetlenie
2023\05\17
17.05.2023
 Vysvetlenie - 14/ME/2023 Vysvetlenie
2023\05\11
11.05.2023
 Príloha - 14/ME/2023 č. 7 Príloha
2023\04\27
27.04.2023
 Príloha - 14/ME/2023 č. 6 Príloha
2023\04\27
27.04.2023
 Príloha - 14/ME/2023 č. 3,4 Príloha
2023\04\27
27.04.2023
 Príloha - 14/ME/2023 č.1 Príloha
2023\04\27
27.04.2023
 Príloha - 14/ME/2023 č. 2 zmluva Príloha
2023\04\27
27.04.2023
 Príloha - 14/ME/2023 č. 1 Zmluva Príloha
2023\04\27
27.04.2023
 Príloha - 14/ME/2023 č. 2 Príloha
2023\04\27
27.04.2023
 Príloha - 14/ME/2023 č. 1 Príloha
2023\04\27
27.04.2023
 Súťažné podklady - 14/ME/2023 Súťažné podklady
2023\04\27
27.04.2023
 Oznámenie o vyhlásení obstarávania - 14/ME/2023 Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2023\04\27
27.04.2023
22.05.2024 04:58:02