REFAM s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

„Detské ihrisko“

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 68254331 | Kód: 64/ME/2020

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zrušenie verejného obstarávania Ostatné dokumenty
2020\10\12
12.10.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 64/ME/2020 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\10\07
07.10.2020
 Projektová dokumentácia Príloha
2020\10\07
07.10.2020
 Návrh na plnenie kritérií Príloha
2020\10\07
07.10.2020
21.05.2024 21:54:09