REFAM s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

„Modernizácia učební základnej školy Veľký Meder“ - Dodávka výpočtovej techniky a softvéru

Prieskum trhu |  ID: 42155295 | Kód: 74/ME/2020

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Vysvetlenie a doplnenie aktualizácia výzvy a prílohy č. 5.1 finál Vysvetlenie
2020\11\26
26.11.2020
 Vysvetlenie a doplnenie aktualizácia výzvy a prílohy č. 5.1 finál Vysvetlenie
2020\11\26
26.11.2020
 Príloha - 74/ME/2020 Príloha
2020\11\25
25.11.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 74/ME/2020 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\11\25
25.11.2020
21.05.2024 22:04:13