„Modernizácia učební základnej školy Veľký Meder“ - Dodávka výpočtovej techniky a softvéru

Prieskum trhu | 74/ME/2020 | Mesto Veľký Meder, Komárňanská 9/207, 93201, Veľký Meder
Vyhodnocovanie ponúk

„Modernizácia učební základnej školy Veľký Meder“ - Dodávka výpočtovej techniky a softvéru

Prieskum trhu |  ID: 42155295 | Kód: 74/ME/2020

 Registrácia nového dodávateľa
 

24.06.2024 04:29:25