REFAM s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

Inštalácia a prevádzkovanie 10 externých WIFI prístupových bodov v rámci projektu EÚ WiFi4EU.

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 54225886 | Kód: 15/Dunajská Streda/2020 10356/2020/DS

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o výsledku - neuspel - 15/Dunajská Streda/2020 10356/2020/DS Oznámenie o výsledku - neuspel
2021\03\05
05.03.2021
 Oznámenie o výsledku - uspel - 15/Dunajská Streda/2020 10356/2020/DS Oznámenie o výsledku - uspel
2021\03\05
05.03.2021
 Žiadosť o vysvetlenie - 15/Dunajská Streda/2020 10356/2020/DS Žiadosť o vysvetlenie
2021\02\25
25.02.2021
 Žiadosť o vysvetlenie - 15/Dunajská Streda/2020 10356/2020/DS Žiadosť o vysvetlenie
2021\02\25
25.02.2021
 Žiadosť o vysvetlenie - 15/Dunajská Streda/2020 10356/2020/DS Žiadosť o vysvetlenie
2021\02\11
11.02.2021
 Vysvetlenie - 15/Dunajská Streda/2020 10356/2020/DS Vysvetlenie
2021\01\16
16.01.2021
 Vysvetlenie - 15/Dunajská Streda/2020 10356/2020/DS Vysvetlenie
2021\01\16
16.01.2021
 Príloha - 15/Dunajská Streda/2020 10356/2020/DS č. 6 Príloha
2020\12\21
21.12.2020
 Príloha - 15/Dunajská Streda/2020 10356/2020/DS č. 5 Príloha
2020\12\21
21.12.2020
 Príloha - 15/Dunajská Streda/2020 10356/2020/DS č. 4 Príloha
2020\12\21
21.12.2020
 Príloha - 15/Dunajská Streda/2020 10356/2020/DS č.3 Príloha
2020\12\21
21.12.2020
 Príloha - 15/Dunajská Streda/2020 10356/2020/DS č.2 Príloha
2020\12\21
21.12.2020
 Príloha - 15/Dunajská Streda/2020 10356/2020/DS č. 1 Príloha
2020\12\21
21.12.2020
 Výzva na predkladanie ponúk Súťažné podklady
2020\12\21
21.12.2020
22.05.2024 03:30:05