REFAM s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

„Zateplenie budovy Miestneho úradu, Šíravská 7, Bratislava-Vrakuňa“

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska |  ID: 89704355 | Kód: 78/ME/2020

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Žiadosť o súčinnosť k podpísaniu zmluvy Ostatné dokumenty
2021\01\31
31.01.2021
 Oznámenie o výsledku - neuspel - 78/ME/2020 Oznámenie o výsledku - neuspel
2021\01\31
31.01.2021
 Oznámenie o výsledku - neuspel - 78/ME/2020 Oznámenie o výsledku - neuspel
2021\01\31
31.01.2021
 Oznámenie o výsledku - neuspel - 78/ME/2020 Oznámenie o výsledku - neuspel
2021\01\31
31.01.2021
 Oznámenie o výsledku - neuspel - 78/ME/2020 Oznámenie o výsledku - neuspel
2021\01\31
31.01.2021
 Oznámenie o výsledku - neuspel - 78/ME/2020 Oznámenie o výsledku - neuspel
2021\01\31
31.01.2021
 Oznámenie o výsledku - neuspel - 78/ME/2020 Oznámenie o výsledku - neuspel
2021\01\30
30.01.2021
 Oznámenie o výsledku - neuspel - 78/ME/2020 Oznámenie o výsledku - neuspel
2021\01\30
30.01.2021
 Oznámenie o výsledku - neuspel - 78/ME/2020 Oznámenie o výsledku - neuspel
2021\01\30
30.01.2021
 Oznámenie o výsledku - neuspel - 78/ME/2020 Oznámenie o výsledku - neuspel
2021\01\30
30.01.2021
 Oznámenie o výsledku - neuspel - 78/ME/2020 Oznámenie o výsledku - neuspel
2021\01\30
30.01.2021
 Oznámenie o výsledku - neuspel - 78/ME/2020 Oznámenie o výsledku - neuspel
2021\01\30
30.01.2021
 Oznámenie o výsledku - neuspel - 78/ME/2020 Oznámenie o výsledku - neuspel
2021\01\30
30.01.2021
 Oznámenie o výsledku - uspel - 78/ME/2020 Oznámenie o výsledku - uspel
2021\01\30
30.01.2021
 Zápisnica z otvárania ponúk Ostatné dokumenty
2021\01\26
26.01.2021
 Predĺženie lehoty na predkladanie ponúk Ostatné dokumenty
2021\01\19
19.01.2021
 Predĺženie lehoty na predkladanie ponúk Ostatné dokumenty
2021\01\17
17.01.2021
 Výzva na predloženie ponuky - 78/ME/2020 Výzva na predloženie ponuky
2020\12\21
21.12.2020
 Projektová dokumentácia Príloha
2020\12\21
21.12.2020
 projektová dokumentácia Príloha
2020\12\21
21.12.2020
 projektová dokumentácia Príloha
2020\12\21
21.12.2020
 Zadanie Príloha
2020\12\21
21.12.2020
 Súťažné podklady - 78/ME/2020 Súťažné podklady
2020\12\21
21.12.2020
22.05.2024 04:36:04