REFAM s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

„Dobudovanie kanalizačného systému Orechová Potôň pre aglomerácie Orechová Potôň, Michal na Ostrove a Vieska“

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz) |  ID: 11259096 | Kód: 53/ME/2022

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na uzavretie zmluvy - 53/ME/2022 3 Výzva na uzavretie zmluvy
2023\06\14
14.06.2023
 Výzva na uzavretie zmluvy - 53/ME/2022 č. 2 Výzva na uzavretie zmluvy
2023\06\14
14.06.2023
 Výzva na uzavretie zmluvy - 53/ME/2022 Výzva na uzavretie zmluvy
2023\06\14
14.06.2023
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 53/ME/2022 3 log. neuspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\12\16
16.12.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 53/ME/2022 neuspel 3 log. 2 Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\12\16
16.12.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 53/ME/2022 3 log. neuspel 1 Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\12\16
16.12.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 53/ME/2022 neuspel 3 log. celok Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\12\16
16.12.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 53/ME/2022 uspel 3 log. celok Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\12\16
16.12.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 53/ME/2022 neúspech 4 Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\12\16
16.12.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 53/ME/2022 neúspeš 3 Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\12\16
16.12.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 53/ME/2022 neprial 2 log. 2 Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\12\16
16.12.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 53/ME/2022 neprijal 2 log. celok Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\12\16
16.12.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 53/ME/2022 uspel 2. log. celok Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\12\16
16.12.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 53/ME/2022 nepr. 1 log. celok Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\12\16
16.12.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 53/ME/2022 nepr. log. č. 1 Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\12\16
16.12.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 53/ME/2022 nepr.: 1 log. celok Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\12\16
16.12.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 53/ME/2022 uspel 1.log. celok Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\12\16
16.12.2022
 Žiadosť o doplnenie doby realizácie log. č. 3 Ostatné dokumenty
2022\12\09
09.12.2022
 Žiadosť o doplnenie ponuky log. č. 2 Ostatné dokumenty
2022\12\09
09.12.2022
 Žiadosť o doplnenie ponuky log. č. 1 Ostatné dokumenty
2022\12\09
09.12.2022
 Príloha k žiadosti Ostatné dokumenty
2022\11\09
09.11.2022
 Žiadosť o vysvetlenie - 53/ME/2022 mimoriadne nízka ponuka Žiadosť o vysvetlenie
2022\11\09
09.11.2022
 Žiadosť o vysvetlenie - 53/ME/2022 mimoriadne nízkej ponuky Žiadosť o vysvetlenie
2022\11\09
09.11.2022
 Žiadosť o vysvetlenie - 53/ME/2022 Žiadosť o vysvetlenie
2022\10\31
31.10.2022
 Zápisnica z otvárania ponúk Ostatné dokumenty
2022\10\30
30.10.2022
 Vysvetlenie - 53/ME/2022 č. 21 Vysvetlenie
2022\10\27
27.10.2022
 Vysvetlenie - 53/ME/2022 č. 20 Vysvetlenie
2022\10\27
27.10.2022
 Vysvetlenie - 53/ME/2022 č. 19 Vysvetlenie
2022\10\26
26.10.2022
 Príloha - 53/ME/2022 č- 18 Príloha
2022\10\25
25.10.2022
 Príloha - 53/ME/2022 č. 18 Príloha
2022\10\25
25.10.2022
 Príloha - 53/ME/2022 č. 18 Príloha
2022\10\25
25.10.2022
 Vysvetlenie - 53/ME/2022 č. 18 Vysvetlenie
2022\10\25
25.10.2022
 Zmluvy doplnené o vysvetlenia a doplnenia Vysvetlenie
2022\10\25
25.10.2022
 Vysvetlenie - 53/ME/2022 Vysvetlenie
2022\10\25
25.10.2022
 Vysvetlenie - 53/ME/2022 č. 17 Vysvetlenie
2022\10\21
21.10.2022
 Vysvetlenie - 53/ME/2022 Vysvetlenie
2022\10\19
19.10.2022
 Vysvetlenie - 53/ME/2022 č.14 Vysvetlenie
2022\10\17
17.10.2022
 Príloha - 53/ME/2022 už bolo zverejnené k vysvetleniu č. 7 Príloha
2022\10\07
07.10.2022
 Príloha - 53/ME/2022 VV Orechová potôň Príloha
2022\10\07
07.10.2022
 Vyjadrenie k žiadosti o nápravu - 53/ME/2022 č. 2 Vyjadrenie k žiadosti o nápravu
2022\10\07
07.10.2022
 Príloha - 53/ME/2022 č. 15 Príloha
2022\10\07
07.10.2022
 Príloha - 53/ME/2022 č. 15 Príloha
2022\10\07
07.10.2022
 Príloha - 53/ME/2022 č. 15 Príloha
2022\10\07
07.10.2022
 Vysvetlenie - 53/ME/2022 č. 15 Vysvetlenie
2022\10\07
07.10.2022
 Vysvetlenie - 53/ME/2022 č.13 Vysvetlenie
2022\10\06
06.10.2022
 Vysvetlenie - 53/ME/2022 č. 12 Vysvetlenie
2022\10\06
06.10.2022
 Vysvetlenie - 53/ME/2022 č. 11 Vysvetlenie
2022\10\05
05.10.2022
 Vysvetlenie - 53/ME/2022 č. 9 doplnené Vysvetlenie
2022\10\05
05.10.2022
 Vysvetlenie - 53/ME/2022 č. 10 Vysvetlenie
2022\10\05
05.10.2022
 Vysvetlenie - 53/ME/2022 č. 9 Vysvetlenie
2022\10\04
04.10.2022
 Vyjadrenie k žiadosti o nápravu - 53/ME/2022 Vyjadrenie k žiadosti o nápravu
2022\10\03
03.10.2022
 Vyjadrenie k žiadosti o nápravu - 53/ME/2022 Vyjadrenie k žiadosti o nápravu
2022\10\03
03.10.2022
 Vysvetlenie - 53/ME/2022 Vysvetlenie
2022\10\03
03.10.2022
 Vyjadrenie k žiadosti o nápravu - 53/ME/2022 Vyjadrenie k žiadosti o nápravu
2022\10\01
01.10.2022
 Vyjadrenie k žiadosti o nápravu - 53/ME/2022 Vyjadrenie k žiadosti o nápravu
2022\10\01
01.10.2022
 Vysvetlenie - 53/ME/2022 č. 7 VV Vysvetlenie
2022\09\30
30.09.2022
 Vysvetlenie - 53/ME/2022 č.7 Vysvetlenie
2022\09\30
30.09.2022
 Vysvetlenie - 53/ME/2022 č. 6 Vysvetlenie
2022\09\30
30.09.2022
 Vysvetlenie - 53/ME/2022 Vysvetlenie
2022\09\26
26.09.2022
 Príloha - 53/ME/2022 Príloha
2022\09\26
26.09.2022
 Príloha - 53/ME/2022 Príloha
2022\09\26
26.09.2022
 Výtlak Príloha
2022\09\26
26.09.2022
 Stoka d Príloha
2022\09\26
26.09.2022
 Stoka c Príloha
2022\09\26
26.09.2022
 Stoka b Príloha
2022\09\26
26.09.2022
 Prečerpávačky Príloha
2022\09\26
26.09.2022
 Vysvetlenie - 53/ME/2022 č. 4 Vysvetlenie
2022\09\26
26.09.2022
 Vysvetlenie - 53/ME/2022 č. 3 Vysvetlenie
2022\09\25
25.09.2022
 Vysvetlenie - 53/ME/2022 Vysvetlenie
2022\09\22
22.09.2022
 Vysvetlenie - 53/ME/2022 Vysvetlenie
2022\09\22
22.09.2022
 Oznámenie o vyhlásení obstarávania - 53/ME/2022 Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2022\09\15
15.09.2022
 Výkaz výmer Michal na Ostrove Príloha
2022\09\15
15.09.2022
 Výkaz Výmer Vieska Príloha
2022\09\15
15.09.2022
 Výkaz Výmer Orechová Potôň Príloha
2022\09\15
15.09.2022
 Prípojka Vieska Príloha
2022\09\15
15.09.2022
 Prípojka Michal na Ostrove Príloha
2022\09\15
15.09.2022
 Projektová dokumentácia Vieska Príloha
2022\09\15
15.09.2022
 Projektová dokumentácia Vieska Príloha
2022\09\15
15.09.2022
 Projektová dokumentácia Orechová Potôň Príloha
2022\09\15
15.09.2022
 Projektová dokumentácia Michal na Ostrove Príloha
2022\09\15
15.09.2022
 Projektová dokumentácia Michal na Ostrove Príloha
2022\09\15
15.09.2022
 Súťažné podklady - 53/ME/2022 Súťažné podklady
2022\09\15
15.09.2022
21.05.2024 21:03:31