REFAM s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

„Napojenie a spevnené plochy areálu - Rekonštrukcia spevnenej plochy“

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 25867627 | Kód: 9/ME/2022 /2

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Súčinnosť k podpísaniu zmluvy Ostatné dokumenty
2022\04\01
01.04.2022
 Oznámenie o výsledku - neuspel - 9/ME/2022 /2 Oznámenie o výsledku - neuspel
2022\04\01
01.04.2022
 Oznámenie o výsledku - neuspel - 9/ME/2022 /2 Oznámenie o výsledku - neuspel
2022\04\01
01.04.2022
 Oznámenie o výsledku - uspel - 9/ME/2022 /2 Oznámenie o výsledku - uspel
2022\04\01
01.04.2022
 Projektová dokumentácia Príloha
2022\03\10
10.03.2022
 Výkaz výmer Príloha
2022\03\10
10.03.2022
 Výzva na predkladanie ponúk Súťažné podklady
2022\03\10
10.03.2022
22.05.2024 04:08:20