REFAM s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

BRO lístie a tráva – naloženie, preprava a zhodnotenie odpadu

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska |  ID: 44877749 | Kód: 20/ME/2021

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Súčinnosť k podpísaniu zmluvy Ostatné dokumenty
2021\11\07
07.11.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 20/ME/2021prijal Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\11\07
07.11.2021
 Zápisnica z otvárania ponúk Ostatné dokumenty
2021\11\07
07.11.2021
 Súťažné podklady - 20/ME/2021 Súťažné podklady
2021\10\22
22.10.2021
 Výzva na predloženie ponuky - 20/ME/2021 Výzva na predloženie ponuky
2021\10\22
22.10.2021
 Zrušenie verejného obstarávania Ostatné dokumenty
2021\06\28
28.06.2021
 Súťažné podklady po doplnení Súťažné podklady
2021\06\21
21.06.2021
 Vysvetlenie - 20/ME/2021 Vysvetlenie
2021\06\21
21.06.2021
 Súťažné podklady - 20/ME/2021 Súťažné podklady
2021\06\15
15.06.2021
 Výzva na predloženie ponuky - 20/ME/2021 Výzva na predloženie ponuky
2021\06\15
15.06.2021
21.05.2024 21:25:54