BRO lístie a tráva – naloženie, preprava a zhodnotenie odpadu

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska | 20/ME/2021 | Mestská časť Bratislava - Vrakuňa, Šíravská 7, 82107, Bratislava - mestská časť Vrakuňa
Vyhodnocovanie ponúk

BRO lístie a tráva – naloženie, preprava a zhodnotenie odpadu

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska |  ID: 44877749 | Kód: 20/ME/2021

 Registrácia nového dodávateľa
 

23.06.2024 19:49:52