REFAM s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

„Obstaranie zdravotníckych prístrojov, techniky a zariadení, Zdravotné stredisko - Zemianska Olča“

Prieskum trhu pre určenie PHZ |  ID: 38756569 | Kód: 6/ME/2021

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Vysvetlenie - 6/ME/2021 Vysvetlenie
2021\03\05
05.03.2021
 Príloha - 6/ME/2021 Príloha
2021\02\22
22.02.2021
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 6/ME/2021 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2021\02\22
22.02.2021
22.05.2024 04:07:24