REFAM s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

Odborne spôsobilá osoba na obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie „ Zmeny a doplnky 11/2019, 12/2019, 13/2020“

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 97500723 | Kód: 9/2020 Dunajská Streda

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Príloha - 9/2020 Dunajská Streda č. 3 Príloha
2020\09\07
07.09.2020
 Príloha - 9/2020 Dunajská Streda Príloha č. 2 Príloha
2020\09\07
07.09.2020
 Príloha - 9/2020 Dunajská Streda č. 1 Príloha
2020\09\07
07.09.2020
 Výzva na predkladanie ponúk Súťažné podklady
2020\09\07
07.09.2020
21.05.2024 20:56:02