Odborne spôsobilá osoba na obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie „ Zmeny a doplnky 11/2019, 12/2019, 13/2020“

Zákazka s nízkou hodnotou | 9/2020 Dunajská Streda | Mesto Dunajská Streda, Hlavná 50/16, 92901, Dunajská Streda
Vyhodnocovanie ponúk

Odborne spôsobilá osoba na obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie „ Zmeny a doplnky 11/2019, 12/2019, 13/2020“

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 97500723 | Kód: 9/2020 Dunajská Streda

 Registrácia nového dodávateľa
 

21.06.2024 16:43:50